S využitím PHP, MySQL, HTML5 a Javascriptu tvoríme webové informačné systémy rôznej veľkosti a komplexity podľa požiadaviek zákazníka; od malých až po komplexné podnikové systémy pre veľké spoločnosti. V našich projektoch často komunikujeme s rôznymi typmi hardvéru (technologické riadiace systémy, senzory, akčné členy …) alebo s iným nasadeným softvérom (účtovné systémami, dopravné systémy …).

Príklady našich projektov:


LARA

Laboratory Assessment and Risk Analysis je systém vyhodnocovania nebezpečenstva v laboratóriách pre švajčiarsku univerzitu EPFL v Lausanne. Systém vznikol v roku 2012 a neustále sa vyvíja podľa požiadaviek zákazníka. Na základe vložených informácií týkajúcich sa jednotlivých laboratórií vyhodnocuje jednotlivé hazardy a vhodnosť použitia nápravných opatrení. Podľa výpočtov umožňuje znížiť nebezpečenstvo s akceptovateľnými nákladmi. Výsledok je následne exportovaný ako protokol v MS Word formáte. Samotné výpočty sa vykonávajú v programe napísanom v jazyku Python.

ČÍTAJ VIAC …


VRPIS

Podnikový informačný systém pre výrobcu hliníkových zliatin zo šrotu. Systém bol nasadený v roku 2015 a je neustále rozširovaný na základe požiadaviek zákazníka. Tento rozsahom veľký informačný systém pokrýva všetky procesy vykonávané v podniku. Pre zabezpečenie pred stratou údajov v prípade poruchy technológie sú hlavné uzly systému zdvojené a databáza je neustále replikovaná na záložný server.

ČÍTAJ VIAC …


IS Študent

Tento informačný systém vznikol pre potreby manažovania postgraduálneho štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Je prevádzkovaný už viac ako 12 rokov.

ČÍTAJ VIAC …


Medik

Medicínsky informačný systém určený pre menšiu súkromnú polikliniku. Systém bol prevádzkovaný 15 rokov. Poskytoval funkcie potrebné pre komplexné poskytovanie medicínskej starostlivosti s využitím maximálnej kooperácie jednotlivých lekárov. Serverová časť bola vytvorená v Jave a klientska časť (GUI) v jazyku Javascript. Ako databáza bol použité MySQL server. Po zmene majiteľa a spôsobu riadenia polikliniky bol nahradený iným systémom.