Ponúkame Vám návrh, výrobu prototypov a programovanie inteligentných zariadení. Vieme prispôsobiť návrh dosiek a firmvéru presne podľa potrieb zákazníka. Prototypy vkladáme do krabičiek navrhnutých podľa potreby a tlačených na vlastnej 3D tlačiarni.

Náš tím má dlhoročné skúsenosti s týmito technológiami:

 • Mikroprocesory
  • 8/16bit: ATtiny, ATmega, ATxmega
  • ARM: ESP2866, ESP32, NXP, RSL10, STM32
  • vývojové dosky: raspberry, arduino …
 • Zbernice: i2c, SPI, CAN, USB, RS232/485, Modbus …
 • Komunikácia: BT, WiFi, GPRS, Zigbee, LoRaWan, 868MHz …
 • Množstvo rôznych snímačov a akčných členov.
 • Výroba prototypov s 2-vrstvovým DPS a SMD technológiou.

1. Inteligentný dom

Na základe dlhoročného vývoja sme realizovali inteligentný dom s distribuovaným riadením, pozostávajúci z modulov na báze IoT. Inštalácia v rodinnom dome typicky pozostáva z niekoľko desiatok navzájom komunikujúcich modulov, každý s vlastným procesorom. Riešenie pravidelne dopĺňame nielen o ďalšie typy snímačov, ale hlavne o „umelú inteligenciu“. Nesnažíme sa iba o jednoduchú automatizáciu, našim cieľom je vybudovať skutočne inteligentný dom.

ČÍTAJ VIAC …


2. Optický meter

Zariadenie sníma obraz pomocou vlastnej kamery, rozpoznáva meraný objekt, jeho pozíciu a rotáciu v 3D priestore a na základe týchto informácií vypočítava požadované merné veličiny. Výsledok je zobrazený na displeji a uložený do internej databázy alebo odoslaný bezdrôtovou sieťou (typicky WiFi). Zariadenie obsahuje možnosť prisvietenia meraného objektu. Príklad využitia: meranie a vyhodnocovanie horúcich častí v metalurgii.

ČÍTAJ VIAC …


3. Inteligentný maják

Tento maják je určený na kontrolu pohybu vozidiel v závode. Obsahuje mikroprocesor, akcelerometer, GPS modul, výkonnú RGB LED, sirénu. V prípade prekročenia dovolenej rýchlosti alebo opustenia definovanej povolenej oblasti maják vydá zvukový signál a zmení spôsob blikania. Informácie o polohe sú periodicky odosielané cez LoRaWan na nami naprogramovaný server a pomocou webovej aplikácie je možné vidieť pozíciu auta a detaily pohybu po areály.

ČÍTAJ VIAC …


4. Špecializované riadiace dosky

Jedným z príkladov je malé riadiace zariadenie pre ovládanie veľkej sady solárnych tepelných panelov a tepelných akumulátorov pre panelovú zástavbu. K zariadeniu je pripojené množstvo meračov teploty, prietoku a čerpadiel. Zariadenie je možné ovládať pomocou dotykovej obrazovky alebo vzdialene cez internet.

 

Ďalším príkladom je vytvorenie riadiacej dosky pre kontinuálny analyzátor výhrevnosti zmesných plynov s 37 senzormi a akčnými členmi riadenými štyrmi synchronizovanými mikroprocesormi ATmega. K doske sú pripojené krokomotory, čerpadlá, relé, ventily, merače teploty, tlaku a prietoku plynu a ďalšie senzory cez ADC, digitál, i2c a SPI rozhrania. Doska komunikuje s okolím cez dotykový LCD panel, 4-20mA slučku, RS485/modbus alebo RS232 rozhranie.


5. IoT a zariadenia pre automobily

Máme kapacity pre návrh a realizáciu zákazníckych zariadení, ktoré môžu byť napájané z batérií, používať LoRaWan, WiFi, BLE, CAN, rs485 alebo inú komunikáciu a môžu byť pripojené k rôznym typom senzorov a akčných členov.