Maják je určený na kontrolu pohybu vozidiel v závode. V prípade prekročenia dovolenej rýchlosti alebo opustenia definovanej povolenej oblasti maják vydá zvukový signál a zmení spôsob blikania. Informácie o polohe sú periodicky odosielané cez LoRaWan na nami naprogramovaný server a pomocou webovej aplikácie je možné vidieť pozíciu auta a detaily pohybu po areály.

 • klasický maják doplnený o ďalšie funkcie
  • stráži maximálnu rýchlosť sledovanú pomocou GPS navigácie
  • v prípade prekročenia rýchlosti zapne zvukový a svetelný alarm
  • ak je maják dlhšie bez pohybu, prepne sa do úsporného režimu
  • základné informácie maják odosiela cez rádiovú sieť LoraWan na server
  • detailné informácie sa na server prenášajú počas bezdrôtového nabíjania
  • strážiť pohyb vo vyhradenom priestore
 • je dodávaný s nabíjacou stanicou pre dobíjanie 4 majákov súčasne
 • voliteľný druh LED:
  • oranžový LED
  • RGB LED
 • aplikácia s možnosťou zobrazenie aktuálneho stavu a polohy majákov na mape
 • história ciest vozidiel
 • história prekročení rýchlosti a opustenia povolenej oblasti