Adresa:Slovakia Supercomputers s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
Telefón: +421 905 880 915
Email: office@supercomputers.sk
IČO: 35938081
IČ DPH: SK 2022018922