Navrhujeme a dodávame projekty 3D virtuálnej reality, 3D vizualizácií a 3D tlače pomocou rozmanitej škály hardvérových a softvérových platforiem. Naša skúsenosti zahŕňajú programovanie aplikácií a výstavbu 3D projekčných divadiel a 3D jaskýň. V úzkej spolupráci so zákazníkom v rámci časových a rozpočtových obmedzení navrhujeme, projektovo riadime a dodávame riešenia na kľúč už 14 rokov.

V súčasnosti naše dlhoročné skúsenosti z tejto oblasti využívame pri tvorbe neštandardných riešení v priemysle, kde nám umožňujú vyriešiť problémy, pri ktorých tradičné riadiace systémy už nie sú použiteľné.

Z našich projektov:

3D jaskyňa

Pre Technickú univerzitu vo Zvolene sme vytvorili 3D jaskyňu s projekciou na 5 stien so špeciálnymi sklenenými matnicami o rozmere 3 x 3 x 2,3 m. Celkovo bolo použitých 14 projektorov a pre zobrazenie sme vytvorili softvér pracujúci na klastri 8 počítačov. Systém bol doplnený o magnetický tracking pohybu hlavy a ovládač pre možnosť pohybu v 3D jaskyni. Pre výuku bol vytvorený softvér pre zobrazenie lesa s možnosťou značenia alebo výrubu stromov. Stav lesa po výrube je možné odoslať do simulačného softvéru a pozrieť si, aký stav lesa bude po niekoľkých rokov.

Pre Technickú univerzitu v Košiciach sme pre účel výuky 3D grafiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky vytvorili 3D jaskyňu. Kvôli priestorovým obmedzeniam bola vytvorená kompaktná jaskyňa používajúca 3D LCD displeje. Súčasťou dodávky bol aj klaster a základný zobrazovací softvér. Jaskyňa bola doplnená o optický tracking.

3D kino

Vytvárali sme radu 3D projekcií počnúc malými sálami až po veľké 3D kino. 3D kino využívalo sadu šiestich projektorov, ktoré premietali obraz zadnou projekciou na polkruhové plátno. Projekcia je doplnená výkonným 3D priestorovým ozvučením a celok je riadený riadiacim pultom. Okrem premietania klasických 3D videí je možné kino pripojiť ku grafickému klastru a zobrazovať virtuálnu realitu v reálnom čase.

Interaktívna 3D projekcia

Pre Technickú univerzitu v Košiciach sme navrhli a dodali veľkoplošnú zadnú 3D projekciu s dvomi projektormi. Priestor pred plátnom je monitorovaný ultrazvukovým tracking systémom, pripojeným na počítačový klaster. Súčasťou dodávky bol aj nami vytvorený softvér pre interaktívnu projekciu.

Pre Lekársku fakultu Univerzity P.J.Šafárika sme dodali veľkoplošnú projekciu, ktorej súčasťou bolo dodanie 3D modelu ľudského tela a vytvorenie špecializovaného softvéru pre vizualizáciu jednotlivých častí tela.

HMD – virtuálna prilba

Pre realitnú agentúru sme vytvorili program pre virtuálnu prehliadku bytov. Súčasťou dodávky bola aj úprava 3D modelu pre potreby použitia pri prehliadke.

Spracovanie dát z 3D scanov

Pre našich zákazníkov z arabských krajín a Japonska sme zabezpečili spracovanie a konverziu dát z 3D scanov. Zväčša šlo o zníženie počtu bodov masívnych 3D scanov pri požadovanej presnosti a konverzia do formátu použiteľného pre ďalšie spracovanie. Išlo napríklad o:

  • Spracovanie 3D scanov z jaskynného komplexu pod horou Fuji v Japonsku.
  • Spracovanie 3D scanov z golfového ihriska a úprava na formát vhodný pre real-time simulátor pohybu loptičky (použité v programe výuky golfu v televíznom vysielaní TBS).
  • Spracovanie 3D scanov odsoľovacej stanice na výrobu pitnej vody z morskej vody. Spracované scany boli podkladom pre reinžiniering závodu.