Navrhujeme a dodávame netypické riešenia na kľúč pre zákazníkov z priemyslu. V našich riešeniach sa zameriavame na využitie moderných technológií; napríklad 3D, zmiešanej a virtuálnej reality, či rozpoznávania obrazu. Tieto sú výhodné v prostredí, kde nie je možné aplikovať štandardné riadiace systémy.

prípadové štúdie:

Vzdialené ovládanie portálového žeriavu v prostredí s extrémne nízkou viditeľnosťou

Situácia

 • Sklad s antracitom.
 • Dva portálové žeriavy.
 • Portálový žeriav je využívaný aj pre vykladanie železničných vozňov.
 • Operátor sedí v kabíne na žeriave v hale.
 • Čiastočná automatizácia, nie však pre vykladanie vozňov.

Problémy

 • Extrémne vysoká koncentrácia prachových častíc antracitu vo vzduchu spôsobuje:
  • veľmi nízku viditeľnosť (1-3m),
  • vážne zdravotné riziko pre žeriavnika,
  • zabraňuje použitiu kamier pre klasické vzdialené ovládanie.
 • Nemožnosť rekonštrukcie skladu na nový, moderný, bezprašný sklad.

Riešenie

 • Sada ultrazvukových senzorov pre bodové meranie pozície povrchu antracitu.
 • 3D virtuálny priestor dynamicky aktualizovaný reálnymi dátami zo senzorov.
 • Vzdialené riadenie s využitím 3D displeja mimo skladu.
 • Presnosť dovoľuje vykladanie železničných vozňov.
 • Možnosť neskoršej plnej automatizácie.

Meranie výšky hladiny kovu v peci s využitím rozpoznávania obrazu

Situácia

 • Hala s množstvom hutníckych pecí, kde je potrebné merať výšku roztaveného kovu.
 • Denné meranie výšky hladiny manuálne:
  • kovová tyč na chvíľu ponorená do pece,
  • optický rozdiel medzi rôzne rozžeravenými časťami rozpoznaný pracovníkom,
  • použitie klasického kovového metra.

Problémy

 • Nepresnosť merania daná ľudskou chybou.
 • Rozdiely merania dané meraním rôznymi pracovníkmi s ich subjektívnym hodnotením.
 • Zvýšené bezpečnostné riziko pre pracovníka.
 • Silné elektromagnetické polia spôsobujú problémy komplexnej elektronike.

Riešenie

 • Automatizované optické meranie meracej tyče
 • Dve etapy:
  • Ručný optický merač
   • meria výšku hladiny pomocou ešte stále ručne vkladanej meracej tyče,
   • rozhrania na tyči sú vyhodnocované za pomoci rozpoznania obrazu získaného meračom,
   • výsledok je posielaný cez WiFi do centrálneho informačného systému.
  • Poloautomatický vozík:
   • meracia tyč je vkladaná automaticky robotickým ramenom,
   • vyhodnocovanie rovnaké ako v predchádzajúcom prípade.

Stabilizácia výkyvu bremena pre portálový žeriav

Situácia

 • Hala s manuálne ovládanými špecializovanými portálovými žeriavmi.
 • Personál pracujúci v hale.
 • Vysokozdvižné vozíky a iné malé vozíky pohybujúce sa v hale.

Problémy

 • Pohyb s bremenom v úzkych priestoroch vedie k poškodeniu bremena alebo okolia.
 • Žeriav s bremenom predstavuje bezpečnostné riziko pre pracujúci personál a vozíky.

Riešenie

 • Inštalácia viacerých videokamier kontrolujúcich okolie žeriava a pracovný priestor.
 • Kamery kontrolujú aj kývanie bremena.
 • Obraz z kamier je analyzovaný a na základe toho je
  • upravená rýchlosť pohybu na zníženie rozkmitu,
  • varuje operátora v prípade potenciálnych prekážok a hrozieb,
  • automaticky sa zastaví v prípade bezprostredného nebezpečenstva,
  • možnosť prevziať plnú automatickú kontrolu v úzkych priestoroch.

Podpora údržby s využitím rozšírenej reality

Situácia

 • Viaceré priemyselné zariadenia, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu.
 • Technická podpora s rôznymi úrovňami zručnosti.
 • Netriviálne postupy údržby a opráv.

Problémy

 • Príručky na údržbu a opravy sú vzácne a nie sú centralizované.
 • Počet skúsených, starších údržbárov je výrazne nižší ako juniorov.

Riešenie

 • Centralizácia a kategorizácia všetkých príručiek do jednotného softvérového systému.
 • Nové video a textové manuály vytvorené skúsenými používateľmi prístupné na mobilných zariadeniach (napr. mobilných telefónoch alebo tabletoch).
 • Príručky s rozšírenou realitou vytvorené odbornými technikmi.
 • Vzdialená podpora pomocou rozšírenej reality:
  • Technik na mieste zdieľa videoprenos z mobilného zariadenia.
  • Vzdialená podpora môže pomôcť pridaním poznámok vo forme značiek, šípok alebo textu, ktoré sú ukotvené k objektom vo videu a uchovávajú si svoju relatívnu pozíciu aj pri pohybe kamery.
  • Technik vidí anotácie v reálnom čase na svojom mobilnom zariadení spolu s videoprenosom.
  • Sada dopredu predpripravených interaktívnych sprievodcov údržbou krok za krokom s okamžitým zaznamenaním postupu údržby.