Jaskyňa (CAVE) je priestorová konštrukcia, na ktorej steny sa zobrazuje virtuálna scéna za účelom simulovania 3D priestoru. Zobrazený obraz je buď v 2D alebo v stereoskopickom 3D. Konkrétna konfigurácia zavisí od požiadaviek a prostriedkov zákazníka a môže byť doplnená aj kvalitným priestorovým ozvučením.

V závislosti od účelu použitia je možné ovládanie konfigurovať pre rôzne vstupné zariadenia, od bežných herných ovládačov po kombinovaný tracking.

Projekt 3D jaskyňa – Zvolen

Virtuálna jaskyňa, ktorú sme vytvorili pre Technickú univerzitu vo Zvolene, slúži na účely výskumu, vzdelávania a práce s verejnosťou. Jej prostredníctvom je možné skúmať prírodné objekty, ako sú lesy či lúky, pričom poskytuje jedinečné možnosti pre simuláciu procesov v krajine.

Mimo to môže jaskyňa slúžiť aj pre detailnú inšpekciu technických objektov; napríklad drevárskych, strojárskych a stavebných zariadení, ako i celej výrobnej technológie a haly.

Ako vyzerá naša jaskyňa

Táto virtuálna jaskyňa predstavuje dutý kváder s jednou otvorenou stenou určenou pre vstup. Z vonkajšej strany sú situované projektory, ktoré synchrónne osvetľujú steny kvádra, čím sa vytvára pocit kompaktného priestoru okolo pozorovateľa. Rozmery bočných stien sú 3 x 2,25 metra a spodnej steny 3 x 3 metre. Pre každú z bočných stien je použitá projekcia duálnymi projektormi. Pozorovateľ má na očiach 3D okuliare so zariadením pre zisťovanie polohy v priestore, ktoré poskytujú obraz s 3D hĺbkou. Poloha pozorovateľa slúži na správny prepočet premietaných obrazov pre dosiahnutie čo najvernejšieho stereoskopického vnemu.

Využitie priestoru okolia zariadenia je optimalizované použitím projekčných zrkadiel. V priestore zariadenia je umiestnený systém reproduktorov 5+1 pre dosiahnutie ozvučenia priestorovým zvukom. Projektory sú napojené na cluster počítačov s príslušným zobrazovacím softvérom. V jaskyni je inštalovaný konzolový počítač pre ovládanie celého systému. Ovládanie pohybu je riešené pomocou Joysticku alebo Space Pilota v rukách pozorovateľa.

Projekčné steny sú tvorené špeciálnymi plastovými platňami, určenými pre spätnú projekciu. Spodná stena je zosilnená bezpečnostným sklom, aby bol umožnený pohyb vnútri kvádra. Pre projekciu na steny je použitých 14 projektorov. Zobrazovací cluster tvorí osem počítačov; sedem určených na renderovanie obrazu pre jednotlivé steny v stereoskopickom režime a jeden riadiaci.

Ďalší počítač slúži ako vzdialená konzola pre riadenie zobrazovacieho systému a zároveň pre prijímanie vstupov od používateľa. Využitý je stereoskopický systém INFITEC.

Mnoho možností

Virtuálna jaskyňa umožňuje prispôsobiť konfiguráciu konkrétnemu účelu zákazníka, pričom je mimo iné možné meniť počet premietacích stien, technológiu stereoskopie ako aj samotné materiály konštrukcie.